ม.มอสโคว์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแด่กษัตริย์ซัลมานของซาอุฯ

ข่าวมุสลิม

โฆษณา

twitter Salman bin Abdulaziz‏ @KingSalmanEn ของกษัตริย์ซัลมาน อับดุลอาซิส ได้ทวิทข้อความว่า มหาวิทยาลัยมอสโคว์อินเตอร์เนเชั่นแนล รีเลชั่น ได้ถวายปริญญาดุษฎีกิตติศักดิ์ แก่กษัตริย์ซาอุฯ

The Custodian of the Two Holy Mosques receives honorary doctorate from #Moscow State University of International Relations.

ที่มาของเนื้อหา : www.mtoday.co.th
โฆษณา