กทม.เปิดบริการ รพ.คลองสามวา ทางเลือกใหม่คนกรุงฝั่งตะวันออก

อาหาร-สุขภาพ

โฆษณา

เปิดให้บริการแล้ว โรงพยาบาลคลองสามวา กทม.บริการตรวจรักษาระบบผู้ป่วยนอกก่อน ช่วยดูแลประชาชนพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก เร่งจัดงบก่อสร้างเพื่อให้บริการแบบครบวงจร

วันจันทร์ (25 กันยายน) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา สังกัดสำนักการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลคลองสามวา ถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวา

กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบที่ดินจากนายใย-นางเพ็ญแข ลิ่มทอง และนางประดับ โกมุท จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ ผ่านพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหา วีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นผู้มอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง กรุงเทพมหานครเริ่มดำเนินการตอกเสาเข็มในปี พ.ศ. 2555 โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวาให้แล้วเสร็จและสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้ภายในปี พ.ศ.2564

โรงพยาบาลคลองสามวา เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประชาชนในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครในเขตคลองสามวา สายไหม บางเขน คันนายาว หนอกจอก มีนบุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง คือ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รวมประชากรที่จะได้รับประโยชน์จากการบริการทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนกว่า1,124,530 คน สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)โรงพยาบาลคลองสามวา ประกอบด้วย อาคารชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูง 2 เมตร กว้าง 18 เมตร ยาว49 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,790 เมตร ลานจอดรถบนอาคารกว้าง 18 เมตร ยาว 26เมตร

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ที่ดินผืนนี้ที่ทั้ง 2 ท่าน ได้บริจาคให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล เนื่องจากพื้นที่ตรงจุดนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลมาก ซึ่งโรงพยาบาลคลองสามวาสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ถึง 6 เขต ตลอดจนรอยต่อในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้อย่างเพียงพอ ถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีตัวอาคารอย่างถาวร แต่ก็จะใช้อาคารชั่วคราวแห่งนี้ดูแลประชาชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และจะมีบุคลากรทางการแพทย์ช่วยดูแลรักษาประชาชนในเบื้องต้น หากมีผู้ป่วยมีอาการหนักมาก โรงพยาบาลก็จะทำการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีเครื่องมือพร้อมในการรักษาต่อไป

และสำหรับในวันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ได้รับการอุปการะจากทั้งสองท่านที่บริจาคที่ดินให้ ถ้าลำพังเพียงหน่วยงานกรุงเทพมหานคร คงยากที่จะเกิดโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น เพราะต้องใช้เวลาและขั้นตอนในการนำเสนอเพื่อยื่นงบประมาณที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานานมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นมีความห่วงใยประชาชนทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ การดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนการเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนจึงทำให้เกิดโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้พี่น้องประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อันเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งสุขภาพที่เข้มแข็ง และในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกมีสถานพยาบาลของรัฐให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่ โรงพยาบาลคลองสามวา จึงเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น

ที่มาของเนื้อหา : i-newsmedia.net
โฆษณา